40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 8, tel. (32) 781 16 60, kom. 694 070 400
Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

Wyniki wyszukiwania

Szkoda osobowa - błąd w sztuce lekarskiej

Błędem w sztuce lekarskiej jest "postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej". Oznacza to, że kategoria ta dotyczy tylko sytuacji, gdy lekarz postąpił niezgodnie z wiedzą medyczną.

Do błędów lekarskich nie zalicza się więc przypadków niewłaściwego sterylizowania narzędzi do zabiegu, zoperowanie przez pomyłkę niewłaściwego narządu albo odmowa udzielenia pomocy pacjentowi, który jej potrzebuje. Nie są to przypadki postępowania niezgodnego z wiedza medyczną, ale po prostu niedbalstwo lub zła organizacja pracy. Bardzo dobrze obrazuje to uzasadnienie Sądu Najwyższego w 1967 roku w sprawie, gdy lekarz operował bez wcześniejszego mycia rąk, gdzie stwierdzono, że zastosowanie elementarnych zasad aseptyki jest obowiązkiem całego personelu i nie wymaga posiadania specjalnych wiadomości, dlatego nie jest błędem w sztuce lekarskiej. Błędem takim nie byłoby również podanie pacjentowi trucizny zamiast leków.

Szkoda niemajątkowa powstała w takich przypadkach polega na naruszeniu integralności cielesnej oraz zdrowia pokrzywdzonego. Chodzi tu o cierpienie fizyczne w postaci bólu i innych dolegliwości związanych z cierpieniem psychicznym, które zostały wywołane w wyniku uszkodzenia ciała.

W przedmiotowym zakresie usługi naszej kancelarii obejmuje również szeroko rozumiane doradztwo, pomoc w pozyskanie dokumentów z zakładów opieki zdrowotnej, policji, zakładów ubezpieczeń, ocenę czy wystąpił błąd medyczny lub inne zaniedbanie oraz ocenę skutków dla zdrowia, weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych.

błąd w sztuce lekarskiej