40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 8, tel. (32) 781 16 60, kom. 694 070 400
Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

Wyniki wyszukiwania

Formularz zgłoszenia szkody

Wypełnij zgłoszenie!
Do momentu wypłaty odszkodowania nie ponosisz żadnych kosztów!

Imię i Nazwisko
Numer telefonu
Adres
Kod pocztowy
Data zdarzenia
Miejsce zdarzenia
Email
Krótki opis zdarzenia