40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 8, tel. (32) 781 16 60, kom. 694 070 400
Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

Wyniki wyszukiwania

O nas

Biuro Dochodzenia Odszkodowań "Manus" to kancelaria zajmująca się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych wypadków. Prowadzimy działalność w zakresie reprezentowania osób zarówno fizycznych jak i prawnych w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody. Działalność w zakresie kompleksowej, obsługi postępowań mających na celu uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia prowadzimy od 2003 roku. Zdobyte w tym czasie doświadczenie oraz współpraca z szerokim gronem ekspertów z zakresu medycyny, ruchu drogowego, prawa ubezpieczeniowego pozwala nam na każdorazowe, precyzyjne określenie maksymalnej wysokości roszczenia oraz wszelkich możliwości prawnych pozyskania świadczenia. Zapewniamy obsługę prawną zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu przed sądem. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski. Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw zagranicą (Niemcy, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Irlandia, Anglia, Litwa).

Nasze cele

Gwarantujemy przejrzyste zasady współpracy i uzyskanie maksymalnego możliwego odszkodowania, zadośćuczynienia oraz innych świadczeń odszkodowawczych. Naszym celem jest niesienie profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach dzięki której będą one miały zapewnione warunki do minimalizacji skutków wypadków (leczenie, rehabilitacja), Powierzając nam przeprowadzenie procesu odzyskania należnego odszkodowania, zyskujecie Państwo nie tylko pomoc osób z dużym doświadczeniem z zakresu likwidacji szkód, dysponujących specjalistyczną wiedzą z zakresu przepisów ubezpieczeniowych i prawa cywilnego, ale również eliminujecie Państwo ewentualną stratę związaną z zaniżeniem odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy.

Nasze obowiązki

W celu pozyskania maksymalnego świadczenia w ramach naszych usług zapewniamy obsługę zarówno na etapie przesądowym jak i w postępowaniu przed sądem poprzez zapewnienie zastępstwa procesowego. nasi prawnicy świadczą pomoc przy prowadzonych sprawach z zakresu prawa karnego (oskarżyciel posiłkowy). W uzasadnionych przypadkach nasi klienci mogą liczyć na pomoc finansową w ramach prowadzonego przez naszą kancelarię postępowania.

Od momentu zaistnienia szkody i zawiadomienia nas o tym fakcie przejmujemy na siebie obowiązek:

  • pomocy przy kompletowaniu wymaganej dokumentacji,
  • zgłoszenia szkody,
  • oszacowania realnej wartości szkody,
  • zgłoszenia roszczeń,
  • prowadzenia korespondencji z zakładem ubezpieczeniowym,
  • sporządzenie wszelkiego rodzaju zażaleń i odwołań,
  • w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zapewniamy zastępcę procesowego specjalizującego się w prawie ubezpieczeniowym.

Wynagrodzeniem naszej kancelarii jest procentowa prowizja od wyegzekwowanej kwoty. Do momentu wypłacenia odszkodowania nie ponoszą Państwo żadnych kosztów.