40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 8, tel. (32) 781 16 60, kom. 694 070 400
Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

Wyniki wyszukiwania

Szkoda osobowa - zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie jest to kwota pieniężna należna poszkodowanemu w przypadku pojawienia się krzywdy i bólu. W praktyce występuje bardzo często, gdyż uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia łączy się najczęściej z doznaniem przez poszkodowanego uczuciem krzywdy. Składają się na nie cierpienia fizyczne ale też, przede wszystkim, cierpienia psychiczne (ujemne uczucia związane ze skutkami cierpień fizycznych doznanych w wyniku uszkodzenia ciała).

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego głównym zadaniem zadośćuczynienia pieniężnego jest spełnienie funkcji kompensacyjnej a więc złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, choćby pośrednio, przez zwiększenie możliwości poszkodowanego w nabywaniu dóbr i usług według swego wyboru.

Zadośćuczynienie jest wypłacane w formie jednorazowej wypłaty uwzględniającej wszelkie cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego, a jego wysokość zależy od oceny i uznania sądu. W praktyce wysokość zadośćuczynienia zależy od bardzo szerokiego spektrum czynników oraz okoliczności konkretnej sprawy: m.in. nasilenia cierpień, okresu trwania choroby i leczenia, rozmiaru kalectwa jak i wieku poszkodowanego, zawodu, majątku oraz nawet postawy sprawcy wypadku drogowego.

Ustalenie adekwatnego dla danej sprawy zadośćuczynienia jest sprawą skomplikowaną. W ramach świadczonych przez nas usług nasi profesjonalni doradcy, po konsultacjach z biegłymi z zakresu medycyny, określą maksymalną wysokość zadośćuczynienia, oraz wystąpią z odpowiednim roszczeniem w stosunku do zakładu ubezpieczeń. Jeżeli macie Państwo najmniejsze wątpliwości dotyczące wysokości zadośćuczynienia, lub nie wypłacono wam go wcale - zgłoście się do nas!!!

W przedmiotowym zakresie usługi naszej kancelarii obejmuje również szeroko rozumiane doradztwo, pomoc w pozyskanie dokumentów z zakładów opieki zdrowotnej, policji, zakładów ubezpieczeń.

art. 445 § 1

W wypadkach uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.