40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 8, tel. (32) 781 16 60, kom. 694 070 400
Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

Wyniki wyszukiwania

Ubezpieczenia komunikacyjne

Tzw. ubezpieczenia samochodowe są to te wszystkie ubezpieczenia które dotyczą pojazdów mechanicznych, a w szczególności posiadaczy tych pojazdów.

Dwa z nich uznawane są za najważniejsze dla ochrony majątku posiadacza pojazdu mechanicznego czyli kierującego pojazdem mechanicznym. Są to:

  • OC – Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • AC – Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów tzw. "Autocasco", od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży

Oba te ubezpieczenia starają się łagodzić skutki zdarzeń najbardziej dotkliwych dla majątku posiadacza pojazdu mechanicznego i zarazem najczęściej występujących w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. Bardzo istotne i ważne znaczenie dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych ma obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Powołane ono zostało do życia głównie w interesie poszkodowanego, natomiast jego zadaniem jest ochrona posiadacza pojazdu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że tylko ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Pozostałe produkty ubezpieczeniowe to ubezpieczenia dobrowolne, których zawarcie zależy tylko i wyłącznie od woli posiadacza pojazdu.

PAMIĘTAJ !!!

Wszelkie ubezpieczenia komunikacyjne nie zapobiegają powstawaniu zdarzeń losowych (wypadki, stłuczki, kradzież pojazdu). Ich zadanie polega tylko na łagodzeniu, w mniejszym lub większym stopniu, ujemnych skutków tych zdarzeń.