40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 8, tel. (32) 781 16 60, kom. 694 070 400
Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach

Wyniki wyszukiwania

Zakres usług

Działalność naszą prowadzimy w zakresie reprezentowania osób zarówno fizycznych jak i prawnych w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody. Zapewniamy obsługę prawną zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu przed sądem. Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski. Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw zagranicą (Niemcy, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Irlandia, Anglia, Litwa).

W razie wyrządzenia szkody na osobie (uszkodzenie ciała, śmierć, rozstrój zdrowia) sprawca tej szkody obowiązany jest do jej naprawienia (wyrównania w pełnym wymiarze), zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania. Przykładowo, jeżeli szkoda została spowodowana przez posiadacza pojazdu mechanicznego, do spełnienia świadczenia odszkodowawczego zobowiązany jest zakład ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Uprawnionymi do takiego odszkodowania są bezpośrednio poszkodowani czyli pasażer, przechodzień, pasażer innego pojazdu, inny kierowca. W określonych warunkach również osoby jedynie pośrednio poszkodowane są uprawnione do wnoszenia roszczenia o odszkodowanie.

Gwarantujemy przejrzyste zasady współpracy i uzyskanie maksymalnego możliwego odszkodowania, zadośćuczynienia oraz innych świadczeń odszkodowawczych. Naszym celem jest niesienie profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach dzięki której będą one miały zapewnione warunki do minimalizacji skutków wypadków (leczenie, rehabilitacja), Powierzając nam przeprowadzenie procesu odzyskania należnego odszkodowania, zyskujecie Państwo nie tylko pomoc osób z dużym doświadczeniem z zakresu likwidacji szkód, dysponujących specjalistyczną wiedzą z zakresu przepisów ubezpieczeniowych i prawa cywilnego, ale również eliminujecie Państwo ewentualną stratę związaną z zaniżeniem odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy.

Jeżeli Zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym lub innym zdarzeniu losowym i Masz wątpliwości, co do wysokości wypłaconego już odszkodowania, Chcesz uniknąć problemów związanych ze zgłoszeniem szkody oraz późniejszą "walką" z zakładem ubezpieczeń zgłoś się do nas!!! Z własnego doświadczenia wiemy, że zakłady ubezpieczeniowe wypłacają dużo wyższe odszkodowanie jeżeli poszkodowany jest reprezentowany przez profesjonalną kancelarię.